Statistieken

Unieke bezoekers

Vandaag: 6

Deze week 234 

Deze maand 723 

Streektaal

 Vertaalwedstrijd streektaal

 

In deze rubriek wordt afwisselend een vertaalwedstrijd Nedersaksisch, Fries, Limburgs of Zuid-Afrikaans georganiseerd.

 

De jury bestaat uit:

Harm Schoonekamp, beheerder van de minderheidstalen.startpagina.nl

Paul Weelen, van de Limburgse Uitgeverij TIC

*********, beheerder van de ********

 

 

Opdracht: De brontaal van deze tekst is het Nedersaksisch uit Sleeswijk-Holstein (Noord Duitsland). U mag deze tekst naar keuze vertalen naar het Nederlands, Fries, Zuid-Afrikaans, een variant van het Limburgs of een andere variant van het Nedersaksisch.  Bij de vertalingen naar Limburgs of Nedersaksisch zal er niet beoordeeld worden op spelling. U kunt dus op gevoel vertalen naar het dialect zoals u dat gewend bent.

 

Stuur je vertaling vóór 1 januari 2009 naar e-mail, onder vermelding van "Vertaalwedstrijd Streektaal" De uitslag zal 14 januari 2009 bekend gemaakt worden. Door deelname geef je te kennen akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden.

 

 

Prijzen

1e prijs: €25,- aan boekenbonnen.

2e en 3e prijs: €15,- aan boekenbonnen.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Klaus Groth

Min ModersprakMin Modersprak, wa klingst du schön!
Wa büst du mi vertrut!
Weer ok min Hart as Stahl un Steen,
Du drevst den Stolt herut.


Du bögst min stiwe Nack so licht
As Moder mit ęrn Arm,
Du fichelst mi umt' Angesicht
Un still is alle Larm.


Ik föhl mi as en lüttjet Kind,
De ganze Welt is weg.
Du pust mi as en Vœrjahrswind
De kranke Boss torecht.


Min Obbe folt mi noch de Hann'
Un seggt to mi: Nu bę!
Un »Vaderunser« fang ik an,
As ik wul fröher dę.


Un föhl so deep: dat ward verstan,
So sprickt dat Hart sik ut.
Un Rau vunn Himmel weiht mi an
Un Allns is wedder gut!


Min Modersprak, so slicht un recht,
Du ole frame Ręd!
Wenn blot en Mund »min Vader« seggt,
So klingt mi't as en Będ.


So herrli klingt mi keen Musik
Un singt keen Nachtigall;
Mi lopt je glik in Ogenblick
De hellen Thran hendal.

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Vertaling 1

Door: Doortje Stam-Maandag 

Een vertaling in het dialect van Belt-Schutsloot (Noord-West Overijssel)

 

Klaus Groth

Mien moedertaol

 

Mien moedertaol, wat klink ie mooi!
Wat bin ie mi-j vertrouwd!
As mien harte veult as staal en stien
drief ie de trots d'r uut.

 

Ie beugen mien stieve nekke weer licht
zoas moeders arm-n eens deden
Ie aaien over mien heufd
en stille is alle lewaai.

 

Ik veule mi-j as een klein kiend
de hele wereld is weg.
Ie blaozen mi-j as een veurjaorswiend
geluidloos in mien borst.

 

Mien opa vouwt mi-j mien haanden
en zegt teegn mi-j: "nou bid!"
En "Oonze Vader," begun ik dan
net as ik vrogger dee.

 

Et veult zo goed, dit wordt verstaon
dit komt recht uut ‘t hart.
Rust vanuut de Hemel komt over mi-j
en alles is weer goed.

 

Mien moedertaol, zo liek en recht
iej-e olde farme spraak.
Wanneer een mond "Mien Vader" zegt
zo klinkt 't mi-j as gebed.

 

Zo mooi klinkt mi-j gien muziek
en zingt gien nachtegaal
Mi-j lopen op dit ogenblik
de traonen over de wangen.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Vertaling 2

Door: Niels Blomberg 

Een vertaling in het Nederlands

 

Klaus Groth
Mijn Moedertaal

 

Mijn moedertaal, o klank sereen!
Je zit mij in het bloed!
Al was mijn hart als staal en steen,
Jij brak mijn overmoed.

 

Je buigt mijn stijve nek zo licht
Als moeder troost haar spruit.
Jij streelt mij in het aangezicht
En stil is elk geluid.

 

Ik voel me weer het kleine kind,
De wereld is van mij.
Jij maakt gelijk de voorjaarswind
Mijn lijf van ziekte vrij.

 

Mijn opa vouwt hij handen weer
Op bidden voorbereid.
In het gebed van onze Heer
Weerklinkt mijn kindertijd.

 

Een diep gevoel: het is verstaan,
Een stem door't het hart gevoed.
Nu vangt de hemelvrede aan
En alles is weer goed.

 

Mijn moedertaal, zo puur en echt,
Jij oud en vroom geluid.
Een mond die slechts "mijn vader" zegt
Spreekt reeds een bede uit.

 

Zo heerlijk klinkt mij geen gezang
van mens of nachtegaal.
Mij lopen tranen op de wang,
Een helle warme straal.

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Vertaling 3

Vertaald door / oerset troch: Ruurdtsje de Haan
Een vertaling in het Fries

 

Klaus Groth
Myn memmetaal
 
Myn memmetaal, ik bin mei dy begien!
Fertrout ta de teannen út!
Al wie it hert ek fan stiel en stien,
do stjurrest him derút.
 
 
Do bûchst myn stive nekke sa licht
lykas memme hân en hûd,
wjukkesto my om it gesicht
en wei wurdt alle lûd.
 
Ik fiel my as it bern lang lyn,
de hiele wrâld is wei.
Do pûst my as in maitiidswyn
en makkest my fan krupsje frij.
 
Myn pake nimt my noch de hann'
‘No bidde!' is gjin rie!
‘Us Heit', begjin ik dan,
sa't ik eartiids ek wol die.
 
Ik fiel sa djip: dit wurdt ferstien,
sa sprekt it hert syn noed.
De rêst fan de himel fiel ik ynien'
en alles is wer goed!
 
Myn memmetaal, sa sljocht en rjocht,
do âlde eale sprake!
‘Us Heit' sis ik mei al myn nocht
en bloed en mûle kinne min fersake.
 
Sa hearlik klinkt my gjin muzyk
en sjongt gjin nachtegeal;
noch efkes en dan rinne my lyk
de kleare triennen prinsepeal.

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Vertaling 4

Vertaald door: Nick Deroo

Klaus Groth
Min ModersprakMijn Moedertaal, wat kling jij mooi!
Jij bent mij zo vertrouwd
Als mijn hart steel of steen zou zijn,
Jij zou de trots eruit verdrijven.

 

Jij raakt men stijve nek zo zacht aan
Zoals moeder haar arm
Jouw zachte adem op men aangezicht
Doet alle rumoer sterven

 

Ik voel me als een klein kind
De hele wereld is weg
Jij duwt als een voorjaarswind
Deugdzaamheid in mijn borst

Alweer vouwt opa zijn handen
En zegt tot mij: Bid nu!
En: "Onze Vader" begin ik
Zoals ik vroeger deed

 

En diep voel ik, dat wordt aanhoort
Zo spreekt het hard zich uit
En de Hemel zijn Vrede roept me
En alles is terug goed

 

Mijn Moedertaal, zo banaal en juist
Jij oude vrome spraak
Wanneer een mond: "mijn Vader" zegt
Het klinkt voor mij als een gebed

Zo heerlijk klinkt noch muziek
Noch een nachtegaal voor mij
In een ogenblik lopen
De sprankelende tranen heenwaarts

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Vertaling 5

Vertaald door: Ria Westerhuis

Een vertaling in de streektaal van de Reest (Zuid-West Drents)

 

Klaus Groth
Mien moedertaol

 

mien moedertaol, wat bi'j toch schier!
ie vuult zo dichtebij!
al was mien Hart zo kold as staol of stien
ie bint de trots in mij

ie maakt mien stieve nekke recht
zoas moeders det seins doet
ai oen haanden op mien gezichte legt
is 't weer stille in 't gemoed

ik vuule mij as 'n heel klein kiend
de hele wereld is wied vurt
ie draagt mij as de veurjaorswiend
die alle piene verdwienen dut

mien grootva pak mien haand op
zeg : bid nou mar temee
het >oenze Vader< ken ik uut de kop
zoas ik 't vrogger ok wel zee

een diep gevuul det verstaon wordt
zo sprek 't Hart vol gloed
Hemels locht wordt óver mij ‘estort
en alles is weer goed

mien moedertaol, zo schier en echt
die olde vrome! hij wet
as bloed en mond >Mien Vader< zegt
mij klinkt det zuuver as gebed

zo mooi klunk nog nooit muziek
en zingt gien nachtegale
nou loopt zo ai ziet
mien heldre traonen umdale

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Vertaling 6

Vertaald door: Johannes Rademaker

Een vertaling in het Gronings uit de Woldstreek.

 

Klaus Groth
Mien Moudertoal


Mien moudertoal, wat klinkst du mooi!
Wat bist mie toch vertraut
As mien haart vuilt as stoal en stain
Den gait mien grootshait op loop.

 

Doe boegst mien stieve nek zo licht
As mien moeke mit heur aarm
Doe striekst mie om 't gezicht
En vot is aal lawaai

 

Ik vuil mie as een lutje kind
De heule wereld bestait nait meer veur mie
Doe poest mie aan as 'n veujoarswind
En verdriefst de zaikte oet mien borst

 

Mien opa volt mie opnej de handen
En zegt tegen mie: Tou, bidden!'
Ën ik begun "Onze Vader"
Zoas ik vrouger dat ook dee.

 

Een daip gevuil; 't is begrepen,
Zo uut zich ja het haart.
Hemelse rust komt over mie
En alles is weer goud!

 

Mien Moudertoal zo ainvoudig en liekoet
Dei olle fromme proat!
As mien mond allain moar "mien Voader" zegt
Zo klink't mie ja as een gebed.

 

Zo mooi klinkt mie gain muziek in d'oren
En zingt gain nachtegaal,
Mie lopen ja op 't zulfde moment
De haite troanen over de wangen.

 

 

 

© 2018 Harm Schoonekamp | contact |