Statistieken

Unieke bezoekers

Vandaag: 9

Deze week 237 

Deze maand 726 

Russisch

Vertaalwedstrijd Russisch

 

De jury bestaat uit:

Harm Schoonekamp, vertaler Russisch

*********, beheerder van de ********

*********, beheerder van de ********

 

 

Opdracht: Vertaal de volgende tekst naar het Nederlands.

 

Stuur je vertaling vóór 1 januari 2009 naar e-mail, onder vermelding van "Vertaalwedstrijd Russisch" De uitslag zal 14 januari 2009 bekend gemaakt worden. Door deelname geef je te kennen akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden.

 

Prijzen

1e prijs: €25,- aan boekenbonnen.

2e en 3e prijs: De mooiste van Alexander Poesjkin - een tweetalige dichtbundel

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Лев Толстой
Анна Каренина

 

Мне отмщение, и Аз воздам

 

Часть первая, глава первая

Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему.
Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что муж был в связи с бывшею в их доме француженкою-гувернанткой, и объявила мужу, что не может жить с ним в одном доме. Положение это продолжалось уже третий день и мучительно чувствовалось и самими супругами, и всеми членами семьи, и домочадцами. Все члены семьи и домочадцы чувствовали, что нет смысла в их сожительстве и что на каждом постоялом дворе случайно сошедшиеся люди более связаны между собой, чем они, члены семьи и домочадцы Облонских. Жена не выходила из своих комнат, мужа третий день не было дома. Дети бегали по всему дому, как потерянные; англичанка поссорилась с экономкой и написала записку приятельнице, прося приискать ей новое место; повар ушел вчера со двора, во время самого обеда; черная кухарка и кучер просили расчета.

 

(152 woorden)

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Vertaling 1

Door: Dorenda Snieder 

 

Lev Tolstoj
Anna Karenina


Mij komt de wraak toe, Ik zal het vergelden


Deel 1, hoofdstuk 1

Gelukkige gezinnen lijken alle op elkaar, maar ieder ongelukkig gezin is ongelukkig op zijn eigen wijze.
In het huis van de Oblonski's heerste wanorde. Mevrouw was te weten gekomen dat haar man een relatie had met de voormalige gouvernante van het gezin, een Française, en had haar man te kennen gegeven dat ze niet meer met hem in één huis kon wonen. Deze situatie duurde nu reeds drie dagen en werd pijnlijk gevoeld door zowel de echtelieden zelf, als door alle gezinsleden en de overige leden van het huishouden. Zij voelden allen dat hun samenleven geen zin had en dat mensen die elkaar toevallig ontmoeten in een herberg nog meer met elkaar verbonden zijn dan zij, de leden van het gezin en het huishouden van de Oblonski's. Mevrouw verliet haar kamers niet, meneer was reeds drie dagen niet thuis. De kinderen renden als verdwaald rond door het gehele huis; de Engelse gouvernante had onenigheid gekregen met de huishoudster en een briefje geschreven aan een vriendin om haar te vragen een nieuwe betrekking voor haar uit te zoeken; de kok was gisteren, juist toen het tijd was voor het middagmaal, de tuin uit gegaan; de zwarte kokkin en de koetsier vroegen om uitbetaling van hun loon.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Vertaling 2
Door: Pieter Boulogne, PhD-student

 

Lev Nikolajevitsj Tolstoj
Anna Karenina

 

Mij komt de wraak toe,
ik zal het vergelden


Eerste deel

I

 

Alle gelukkige huwelijken lijken op elkaar, ieder ongelukkig huwelijk is ongelukkig op zijn eigen manier.
Het huishouden van de Oblonski's stond in rep en roer. De vrouw des huizes was erachter gekomen dat haar man omgang had met hun vroegere kindermeisje, een Française, en had verklaard niet langer met hem in hetzelfde huis te kunnen leven. Deze toestand duurde al drie dagen, en behalve het echtpaar zelf werden alle huisgenoten en bedienden erdoor gekweld. Ze begrepen dat samenwonen nu zinloos was en dat toevallige herberggasten onderling meer verbonden waren dan wie deel uitmaakte van het huishouden van de Oblonski's. Mevrouw had zich opgesloten in haar vertrekken en mijnheer was al drie dagen niet thuis geweest. De kinderen renden verweesd door het huis, na een ruzie met de huishoudster had de Engelse een vriendin in een briefje gevraagd om uit te kijken naar een nieuwe betrekking, de kok had het huis de vorige dag al verlaten, tijdens het middagmaal, en de keukenmeid en de koetsier verzochten om hun laatste loon.

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Vertaling 3
Door: Niels Smeets, student slavistiek aan de
K.U. Leuven.

 

Lev Nikolajevitsj Tolstoj
Anna Karenina


Mij komt de wraak toe,
ik zal het vergelden

 

Eerste deel
I


Alle gelukkige gezinnen lijken op elkaar, elk ongelukkig gezin is ongelukkig op zijn eigen wijze. Alles liep in het honderd ten huize van de Oblonski's. De echtgenote was te weten gekomen dat haar man een verhouding had met de voormalige gouvernante, een Française, waarop ze haar man had verklaard niet meer onder één dak te kunnen leven. Die toestand sleepte reeds drie dagen aan en dat liet zich pijnlijk voelen, niet alleen bij het echtpaar zelf, maar ook bij alle leden van het gezin en de andere inwonenden. Heel het huishouden voelde dat hun samenleven geen zin meer had en dat door het toeval verenigde herberggasten sterker verbonden waren met elkaar dan wie dan ook ten huize Oblonski. Mevrouw verliet haar vertrekken niet en meneer was al voor de derde dag op rij niet thuis gekomen. De kinderen liepen als verloren rond in huis; de Engelse gouvernante had een geschil met de huishoudster en schreef een briefje aan een vriendin, haar verzoekend een nieuwe betrekking te zoeken; de kok had de dag voordien, tijdens het door hemzelf bereide middagmaal, het huis reeds verlaten; de zwartgeblakerde keukenmeid en de koetsier verzochten om hun uitbetaling.

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Vertaling 4
Door: Daniil Sorokin

Lev Tolstoj
Anna Karenina

Mij komt de wraak toe, ik zal het vergelden

Deel één, hoofdstuk één

Alle gelukkige gezinnen hebben wat van elkaar weg, elk ongelukkig gezin is ongelukkig op zijn eigen manier.
Alles ging chaotisch door elkaar in het huis van de Oblonsky's. De echtgenote kwam te weten dat haar man een relatie had met een Franse gouvernante, die hun huis vroeger bewoonde, en maakte de man bekend niet langer met hem in één huis te kunnen wonen. Deze situatie speelde zich al drie dagen en zat zowel het echtpaar dwars, als alle familieleden en huisgenoten. Alle gezinsleden en huisgenoten voelden wel aan, dat hun samenleven doelloos was en dat de mensen die in elke herberg toevallig op elkaar stuitten, meer verbonden waren dan zij, familieleden en huisgenoten van de Oblonsky's. De echtgenote kwam haar vertrekken niet uit, haar man was drie dagen thuis niet te bekennen. De kinderen holden verward door het hele huis; een Engelse maakte ruzie met de huishoudster en schreef aan een vriendin een krabbeltje, vragend een nieuwe plek voor haar te zoeken; de kok verliet gisteren de binnenplaats, precies tijdens middagmaal; de zwartgeblakerde keukenmeid en de koetsier vroegen uitbetaling.

 

© 2018 Harm Schoonekamp | contact |