Statistieken

Unieke bezoekers

Vandaag: 28

Deze week 201 

Deze maand 875 

Klassieke talen

Vertaalwedstrijd Klassieke talen

 

In deze rubriek wordt afwisselend een vertaalwedstrijd Grieks of Latijn georganiseerd.

 

De jury bestaat uit:

*********, beheerder van de ********

*********, beheerder van de ********

*********, beheerder van de ********

 

 

Opdracht: Vertaal de volgende tekst naar het Nederlands.

 

Stuur je vertaling vóór 1 januari 2009 naar e-mail, onder vermelding van "Vertaalwedstrijd Klassieke talen" De uitslag zal 14 januari 2009 bekend gemaakt worden. Door deelname geef je te kennen akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden.

 

Prijzen

1e prijs: €25,- aan boekenbonnen.

2e en 3e prijs: De dichtbundel 'Spiegel van de Griekse poëzie'

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Ὅμηρος

 Οδύσσεια

  

Ἄνδρα μοι ἔννεπε, Μοῦσα, πολύτροπον, ὃς μάλα πολλὰ

πλάγχθη, ἐπεὶ Τροίης ἱερὸν πτολίεθρον ἔπερσε·

πολλῶν δ' ἀνθρώπων ἴδεν ἄστεα καὶ νόον ἔγνω,

πολλὰ δ' ὅ γ' ἐν πόντῳ πάθεν ἄλγεα ὃν κατὰ θυμόν,

ἀρνύμενος ἥν τε ψυχὴν καὶ νόστον ἑταίρων.

ἀλλ' οὐδ' ὧς ἑτάρους ἐρρύσατο, ἱέμενός περ·

αὐτῶν γὰρ σφετέρῃσιν ἀτασθαλίῃσιν ὄλοντο,

νήπιοι, οἳ κατὰ βοῦς Ὑπερίονος Ἠελίοιο

ἤσθιον· αὐτὰρ ὁ τοῖσιν ἀφείλετο νόστιμον ἦμαρ.

τῶν ἁμόθεν γε, θεά, θύγατερ Διός, εἰπὲ καὶ ἡμῖν.        10

 

 

ἔνθ' ἄλλοι μὲν πάντες, ὅσοι φύγον αἰπὺν ὄλεθρον,

οἴκοι ἔσαν, πόλεμόν τε πεφευγότες ἠδὲ θάλασσαν·

τὸν δ' οἶον, νόστου κεχρημένον ἠδὲ γυναικός,

νύμφη πότνι' ἔρυκε Καλυψώ, δῖα θεάων,

ἐν σπέεσι γλαφυροῖσι, λιλαιομένη πόσιν εἶναι.

ἀλλ' ὅτε δὴ ἔτος ἦλθε περιπλομένων ἐνιαυτῶν,

τῷ οἱ ἐπεκλώσαντο θεοὶ οἶκόνδε νέεσθαι

εἰς Ἰθάκην, οὐδ' ἔνθα πεφυγμένος ἦεν ἀέθλων

καὶ μετὰ οἷσι φίλοισι· θεοὶ δ' ἐλέαιρον ἅπαντες

νόσφι Ποσειδάωνος· ὁ δ' ἀσπερχὲς μενέαινεν        20

ἀντιθέῳ Ὀδυσῆϊ πάρος ἣν γαῖαν ἱκέσθαι.

 

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Vertaling 1

Door: Marianne Vervloesem

Homeros
Odyssee

 

Muze, bezing mij de vindingrijke man, die veel heeft rondgezworven, nadat hij de heilige stad Troje verwoest had. Hij zag van vele mensen de steden en leerde hun gewoontes kennen. Hij kende veel leed in zijn hart, op zee, vechtend voor zijn leven en de terugkeer van zijn vrienden. Maar toch redde hij zijn vrienden niet, hoewel hij het verlangde. Ze kwamen om door hun eigen overmoed, de dwazen, ze aten de runderen van de zonnegod Hyperion op. Hij ontnam hen de dag van de terugkeer. Godin, dochter van Zeus, vertel ook aan ons het verhaal, en begin zo maar ergens. Toen waren alle anderen die ontsnapt waren aan de verraderlijke dood reeds thuis, ontkomen aan de oorlog en de zee. De eerbiedwaardige nimf Calypso, de verhevene onder de godinnen, hield hem, die verlangde terug te keren bij zijn vrouw, gevangen in een gewelfde grot, omdat ze hem als echtgenoot wilde. Maar toen, na verloop van jaren, het tijdstip gekomen was waarop de goden beslisten dat hij naar huis zou gaan, naar Ithaka, toen was hij nog niet ontsnapt aan de strijd, ook al was hij temidden van zijn vrienden. Alle goden hadden medelijden met hem, behalve Poseidon. Hij bleef boos op de godengelijke Odysseus totdat hij zijn land zou bereiken.

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

© 2018 Harm Schoonekamp | contact |