Statistieken

Unieke bezoekers

Vandaag: 8

Deze week 236 

Deze maand 725 

Frans

Vertaalwedstrijd Frans

 

De jury bestaat uit:

Marian, beheerder van de Japansetaal.startpagina.nl

Harm Schoonekamp, beheerder van de Engelsetaal.startpagina.nl  

*********, beheerder van de ********

 

 

Opdracht: Vertaal de volgende tekst naar het Nederlands.

Stuur je vertaling vóór 1 januari 2009 naar e-mail, onder vermelding van "Vertaalwedstrijd Frans" De uitslag zal 14 januari 2009 bekend gemaakt worden. Door deelname geef je te kennen akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden.

 

Prijzen

1e prijs: €25,- aan boekenbonnen.

2e en 3e prijs: De mooiste van Jacques Prévert - een tweetalige dichtbundel.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Audio Luister naar de tekst.

Het geluidsbestand is met toestemming overgenomen van Librivox.

 

Jules Verne
Le tour du monde en quatre-vingts jours


Troisième chapitre

Ou s'engage une conversation qui pourra couter cher a Phileas Fogg

 

« Il faut avouer, Monsieur Ralph, reprit-il, que vous avez trouvé là une manière plaisante de dire que la terre a diminué ! Ainsi parce qu'on en fait maintenant le tour en trois mois...

- En quatre-vingts jours seulement, dit Phileas Fogg.

- En effet, messieurs, ajouta John Sullivan, quatre-vingts jours, depuis que la section entre Rothal et Allahabad a été ouverte sur le « great-indian peninsular railway »

(...)

- Oui, quatre-vingts jours ! S'écria Andrew Stuart, qui, par inattention, coupa une carte maîtresse, mais non compris le mauvais temps, les vents contraires, les naufrages, les déraillements, etc.

- Tout compris, répondit Phileas Fogg en continuant de jouer, car, cette fois, la discussion ne respectait plus le whist.

- Même si les indous ou les indiens enlèvent les rails ! S'écria Andrew Stuart, s'ils arrêtent les trains, pillent les fourgons, scalpent les voyageurs !

- Tout compris, » répondit Phileas Fogg, qui, abattant son jeu, ajouta : « deux atouts maîtres.

»Andrew Stuart, à qui c'était le tour de « faire » , ramassa les cartes en disant :« Théoriquement, vous avez raison, Monsieur Fogg, mais dans la pratique...

- Dans la pratique aussi, Monsieur Stuart.

- Je voudrais bien vous y voir.

- Il ne tient qu'à vous. Partons ensemble.

- Le ciel m'en préserve ! s'écria Stuart, mais je parierais bien quatre mille livres (100,000 fr.) qu'un tel voyage, fait dans ces conditions, est impossible.

- Très-possible, au contraire, répondit Mr. Fogg.

- Et bien, faites-le donc !

- Le tour du monde en quatre-vingts jours ?

- Oui.

- Je le veux bien.

- Quand ?

- Tout de suite.

 

(281 woorden)

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Vertaling 1
Door: R.C. den Ouden

 

Jules Verne
Reis om de Wereld in Tachtig Dagen

 

Hoofdstuk Drie:
Waarin een discussie ontstaat die Phileas Fogg wel eens duur zou kunnen komen te staan


"Ik moet zeggen, mijnheer Ralph," hervatte hij, "dat uw betoog 's werelds krimp boeiend ver-klaart ! Zo vergt een rondreis tegenwoordig dus maar drie maanden... "

- "Minder nog : tachtig dagen", zei Phileas Fogg.

- "Inderdaad, heren", voegde John Sullivan toe, "slechts tachtig dagen, sinds de ‘Great Indian Peninsular Railway' een spoorwegverbinding realiseerde tussen Rothal en Allahabad."

(...)

- "Tachtig dagen, jawel, mits het weer meewerkt, nog afgezien van mogelijk oponthoud door stranding, ontsporing, enzovoorts !", schalde Andrew Stuart, en haalde, slordig door afleiding, zijn slag met een erekaart.

- "Alles meegewogen", reageerde Phileas Fogg al spelende, want gespreksbelang overtroefde ditmaal zelfs whistgebod.

- "Zelfs als de hindoes of indianen 't spoor ontmantelen, de treinen stilleggen, wagons leegroven, reizigers scalperen !", kreet Stuart.

- "Zelfs dan", antwoordde Fogg, en toonde zijn kaarten: "twee atout, sterk."

Andrew Stuart, wiens beurt het was om te delen, veegde kaarten bijeen: "In theorie hebt u gelijk, mijnheer Fogg, maar in de praktijk..."

- "Oók in de praktijk, mijnheer Stuart."

- "Ik zou 't u wel ‘ns willen zien waarmaken."

- "Dat is geheel aan u. Laten wij samen reizen."

- "De Hemel beware me ! Maar een gok waag ik er graag aan: vierduizend pond wed ik u dat zo een reis, in zulke omstandigheden, onhaalbaar is."

- "Zeer haalbaar, integendeel", weerlegde Mister Fogg.

- "Nu, bewijs het dan !"

- "Dat een reis rond de wereld in tachtig dagen mogelijk is ?"

- "Ja."

- "Ik ben wel van zins dat te doen."

- "Wanneer ?"

- "Terstond."

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vertaling 2
Door: Walter van Mele

 

Jules Verne
De reis om de wereld in tachtig dagen.

 

Derde hoofdstuk
Waarin Phileas Fogg een weddenschap aangaat.


" U zal toch moeten bekennen, mijnheer Ralph, hernam hij, dat U op zeer amusante wijze beweert dat de aarde inkrimpt! Aangezien men tegenwoordig in staat is een reis rond de wereld te maken in drie maand....
" In tachtig dagen." specifieert Philias Fogg
" Inderdaad, heren" valt John Sullivan Phileas Fogg bij. " tachtig dagen! Sinds het traject tussen Rothal en Allahabad in dienst is genomen door de ‘great-indian peninsular railway ‘!"
(...)
" Juist, tachtig dagen!" roept Andrew Stuart uit, terwijl hij meegesleept door de hoogoplopende woordenwisseling een totaal verkeerde kaart op tafel smijt. "Maar dit zonder rekening te houden met slecht weer, tegenwind, schipbreuk, ontsporing en al dies meer...."
"Alles inbegrepen" antwoordt Phileas Fogg onverstoord verder spelend.
"Zelfs indien de Hindoes of voor mijn part de Indianen de sporen gappen om de treinen tegen te houden? De wagens plunderen? De reizigers scalperen?" speelt Andrew Stuart op.
"Alles inbegrepen..." houdt Phileas Fogg vol onderwijl zijn kaarten op tafel leggend met de opmerking: "Gewonnen!"
" In theorie hebt U gelijk, mijnheer Fogg, maar in werkelijkheid... " gaat Andrew Stuart, wiens beurt het is om te delen, ietwat kalmer nu, verder.
" In praktijk eveneens, mijnheer Stuart!"
" Dat wil ik wel eens zien."
" Dat hangt helemaal van U af. Laat ons de proef op de som nemen."
" De hemel behoede mij!" schuddebolt Stuart schamper. "Maar ik durf er vierduizend pond om verwedden dat zo‘n reis rond de wereld in tachtig dagen onder huidige omstandigheden onmogelijk blijkt."
" Integendeel," houdt Mr. Fogg staande. "zeer wel doenbaar!"
" Bewijs het!"
" Een reis om de wereld in tachtig dagen?" grijnst Phileas Fogg.
" Dat is wat ik zeg."
" Ach, waarom niet? Ik heb er best wel zin in!"
" Wanneer?"
" Nu meteen! Van uitstel komt enkel maar afstel!"

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Vertaling 3

Door: Valerie Thirifays 

 

Jules Verne

Reis rond de wereld in 80 dagen

 

Derde hoofdstuk:
Waarin Phileas Fogg een gesprek aanknoopt dat hem wel eens duur zou kunnen komen te staan


"U moet toegeven, Mijnheer Ralph," hernam hij, "dat u op een ludieke manier probeert te bewijzen dat de aarde kleiner geworden is! Aangezien men maar drie maanden nodig heeft ‘om een ommetje te maken'..."

"Slechts tachtig dagen," preciseerde Phileas Fogg.

"Inderdaad, mijne heren," trad John Sullivan hem bij, "tachtig dagen sinds op de ‘great-indian peninsular railway' de verbinding tussen Rothal en Allahabad ingehuldigd werd."

(...)

"Ja, tachtig dagen!" reageerde Andrew Stuart, die door zijn onoplettendheid een troefkaart coupeerde.
"Maar dan zonder rekening te houden met slecht weer, tegenwind, schipbreuken, treinontsporingen, etc."

"80 dagen, alles in beschouwing genomen," antwoordde Phileas Fogg onverstoorbaar.
Intussen speelde hij verder, want de discussie begon stilaan de bovenhand te krijgen op hun whistspel.

"Zelfs als de indiërs of indianen de sporen afbreken!" riep Andrew Stuart vol ongeloof uit, "Als ze de treinen tegenhouden, de wagons leegroven, de reizigers scalperen!"

"Álles in beschouwing genomen," antwoordde Phileas Fogg, die zijn kaarten op tafel legde en hieraan toevoegde: "twee troefkaarten".

Het was Andrew Stuarts beurt om de kaarten te delen.
Terwijl hij de kaarten bijeen nam, repliceerde hij: "In theorie hebt u gelijk, Mijnheer Fogg, maar in de praktijk..."

"In de praktijk ook, Mijnheer Stuart."

"Dat zou ik u graag eens zien bewijzen."

"U hebt het maar te zeggen. Laten we samen vertrekken."

"Hemeltjelief, nee!" riep Stuart, "Maar ik zou wel durven wedden voor 4000 pond dat zo'n reis, in zulke omstandigheden, onmogelijk is."

"Integendeel," antwoordde Mr. Fogg, "Zo'n reis is zeer zeker mogelijk."

"Wel dan, ik daag u uit."

"Een reis rond de wereld in 80 dagen?"

"Ja."

"Ik wil wel."

"Wanneer?"

"Onmiddellijk."

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Vertaling 4

Door: Jeanine Zwalve-Erades 

 

Jules Verne

de reis om de wereld in tachtig dagen 

 

Derde hoofdstuk
Waar zich een discussie ontwikkelt die Phileas Fogg duur zal komen te staan

 

« Ik moet toegeven, mijnheer Ralph, zo hervatte hij, dat u een grappige manier hebt gevonden om te beweren dat de wereld krimpt! Het vergt dus nog slechts drie maanden om een reis om de wereld te maken...

- Slechts tachtig dagen, antwoordde Phileas Fogg.
- Inderdaad heren, vulde John Sullivan aan, slechts tachtig dagen, sinds het traject tussen Rothal en Allahabad is aangesloten op de « great-indian peninsular railway »
(...)
- Juist, tachtig dagen! riep Andrew Stuart uit, terwijl hij uit onoplettendheid een troefkaart verspeelde, maar daarin is geen rekening gehouden met slecht weer, tegenwind, schipbreuk, ontsporingen enzovoorts.
- Zelfs dat inbegrepen, antwoordde Phileas Fogg, terwijl hij onverstoorbaar doorspeelde, want dit keer hield de discussie geen rekening met het kaartspel.
- Zelfs als hindoes of indianen het spoor ombuigen, de treinen tot stoppen dwingen, de wagons plunderen of de reizigers scalperen! riep Andrew Stuart uit ?
- Alles inbegrepen » antwoordde Phileas Fogg, terwijl hij zijn kaarten op tafel legde: « twee heren troef. »
Andrew Stuart, die aan de beurt was om te « delen », veegde de kaarten bijeen en zei: « In theorie hebt u gelijk, mijnheer Fogg, maar in de praktijk ...
- Oók in de praktijk, mijnheer Stuart.
- Ik zou het U graag laten zien.
- Dat hangt helemaal van U af. Laten we samen gaan.
- De hemel beware me, riep Stuart uit, maar ik durf er wel vierduizend pond (100.000 fr) om te verwedden dat een dergelijke reis, onder die omstandigheden, onhaalbaar is.
- Integendeel, het is heel goed mogelijk, repliekte mijnheer Fogg.
- Nou, bewijs het dan maar!
- Dat een reis om de wereld in tachtig dagen mogelijk is?
- Precies.
- Ik zou het graag doen.
- Wanneer?
- Nu meteen.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vertaling 5

Door: Marianne Vervloesem 

 

Jules Verne
De reis om de wereld in tachtig dagen

Derde hoofdstuk
Waar een gesprek begint dat Phileas Fogg duur te staan zal komen.

 

"Men moet toegeven, Meneer Ralph", hernam hij, "dat u een grappige manier heeft gevonden om te zeggen dat de aarde kleiner is geworden! Aldus omdat men nu rond de wereld reist in slechts drie maanden..."
-"Slechts in tachtig dagen zelfs", zegt Phileas Fogg.
-"Inderdaad heren", voegde John Sullivan eraan toe, "tachtig dagen, sinds er nu een verbinding is tussen Rothal en Allahabad, gerealiseerd door de 'Great Indian Peninsular Railway' ".
(...)
-"Ja, tachtig dagen!" riep Andrew Stuart uit, die door onoplettendheid de hoogste kaart gooide, " maar dat is zonder rekening te houden met slecht weer, tegenwinden, schipbreuken, ontsporingen, enz. "
-"Alles inbegrepen" antwoordde Phileas Fogg, terwijl hij verderspeelde, want deze keer wachtte de discussie niet op het kaartspel.
-"Zelfs als de Hindoes of Indianen de sporen weghalen!" riep Andrew Stuart uit, "als ze de treinen stoppen, de wagens plunderen, de reizigers scalperen! "
-"Inderdaad", antwoordde Phileas Fogg, die zijn kaarten op tafel leggend, eraan toevoegde: "Twee hoogste troeven!"
Andrew Stuart, wiens beurt het was om te delen, verzamelde zijn kaarten terwijl hij zei: "In theorie hebt u gelijk, Meneer Fogg, maar in de praktijk..."
-"In de praktijk ook, Meneer Stuart."
-"Ik zou graag zien dat u erin slaagt."
-"Het hangt slechts van u af. Laten we samen vertrekken."
-"De hemel behoed mij ervan!" riep Stuart uit, "maar ik zou er best vierduizend pond om verwedden dat zo'n reis, in die omstandigheden, onmogelijk is."
-"Integendeel, het is heel goed mogelijk", antwoordde Mr. Fogg.
-"Welnu, doe het dan!"
-"De reis om de wereld in tachtig dagen?"
-"Ja."
-"Ik zou het graag doen."
-"Wanneer?"
-"Nu meteen."

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Vertaling 6

Door: Walter van Roessel 

 

Jules Verne

Een reis om de wereld in tachtig dagen

Derde hoofdstuk

Waarin zich een gesprek afspeelt dat Phileas Fogg duur zal kunnen komen te staan.

 

"Ik moet toegeven, meneer Ralph", zo hernam hij het woord, "dat u zo op een aangename manier kunt zeggen dat de wereld kleiner is geworden! Omdat een wereldreis nu zo nog maar drie maanden duurt..."

"Nog maar tachtig dagen", zei Phileas Fogg.

"Inderdaad, heren", viel John Sullivan hem bij, "tachtig dagen, sinds op de ‘great-indian peninsular railway' het traject tussen Rothal en Allahabad, is opengesteld".

(...)

"Ja, tachtig dagen", riep Andrew Stuart uit, die onoplettend een troefkaart uitspeelde, "maar met slecht weer, tegenwind, schipbreuk, ontsporingen, etc. is geen rekening gehouden".

"Er is met alles rekening gehouden", antwoordde Phileas Fogg die bleef spelen, omdat de discussie deze keer niet over het kaarten ging.

"Zelfs als de Hindoes of de Indianen de rails weghalen!" riep Anrdrew Stuart uit, "als ze de treinen stil zetten, de wagons plunderen, de reizigers scalperen!"

"Er is met alles rekening gehouden", antwoordde Phileas Fogg, die, terwijl hij het spel uitspeelde, daaraan toevoegde "dubbel troef".

Andrew Stuart, die nu aan de beurt was om de kaarten te delen, raapte de kaarten bijeen en zei onderwijl "Theoretisch gezien hebt u gelijk, meneer Fogg, maar in praktijk..."

"In praktijk ook, meneer Stuart".

"Ik zou u dan wel willen zien".

"Dat hangt alleen van u af. Laten we samen vertrekken".

"De hemel beware me!" riep Stuart uit, "ik zou er wel vierduizend pond (100.000 fr.) om verwedden dat zo'n reis, onder die omstandigheden, onmogelijk is".

"'Zeer wel mogelijk', zult u bedoelen", anwoordde meneer Fogg.

"Nou, dan moet u het maar proberen!"

"Een reis om de wereld in tachtig dagen?"

"Ja"

"Dat wil ik wel"

"Wanneer?

"Nu meteen"

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Vertaling 7

Door: Nick Deroo

 

Jules Verne

De reis rond de wereld in 80 dagen.


3de hoofdstuk
Waar een gesprek plaatsvindt dat Phileas Fog duur te staan kan komen.

"Meneer Ralph, u moet bekennen, hervatte hij, dat u daar een aangename manier heeft gevonden om te zeggen dat de wereld is verkleind. Want nu doen we de reis in 3 maanden..."
In slechts 80 dagen, zei Phileas Fogg
Inderdaad, mijne heren, voegde John Sullivan toe, 80 dagen, sinds het gedeelte tussen Rothal en Allahabad werd geopend op het ‘groot-indische schiereiland spoorweg'
(...)
Ja, 80 dagen! Schreewde Andrew Stuart uit, die, door onoplettendheid, een kaartendame aansneed, maar het slechte weer, tegengestelde winden, stormen, ontsporingen etc. niet begrijpend.
Alles begrepen, antwoordde Phileas Fogg terwijl hij verder aan het spelen was, want, deze keer, respecteert de discussie het kaartenspel niet meer.
Zelfs als de Indiers of de Indianen de treinen zouden opheffen! Schreeuwde Andrew Stuart uit, zelfs al stoppen ze de treinen, plunderen ze de bagagewagons, scalperen ze de reizigers!
Alles begrepen, antwoordde Phileas Fogg, die, zijn spel stoppend, voegde toe, 2 troeven van heren.
Andrew Stuart, aan wie het zijn beurt was ‘kleur te bekennen', verzamelde de kaarten en zei: " Theoretisch gezien, hebben jullie gelijk, Meneer Fogg, maar in de praktijk..."
In de praktijk ook, Meneer Stuart
Ik zou het jullie graag zien doen
Het hangt enkel van jullie af, laten we samen vertrekken
De hemel als men getuige! Schreeuwde Stuart uit, maar ik wed er 4000 boeken op (100,000 fr.) dat zo'n reis, met zulke omstandigheden, onmogelijk is.
Integendeel, heel erg mogelijk, antwoordde Mr. Fogg.
Goed, doe het dan!
Een reis rond de wereld in 80 dagen?
Ja
Ik wil het graag doen
Wanneer?
Meteen.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Vertaling 8

Door: Roger Arinx

 

Jules Verne
De reis om de wereld in tachtig dagen

Derde hoofdstuk
Waarin Phileas Fogg een gesprek heeft dat hem duur te staan kan komen"U moet toegeven, mijnheer Ralph, ging hij verder, dat u daar een grappige manier gevonden heeft om te zeggen dat de aarde gekrompen is ! Zeker nu men er om kan in drie maand..."
- "In tachtig dagen zelfs," zei Phileas Fogg.
- "Inderdaad heren," voegde John Sullivan er aan toe, "tachtig dagen, vermits het stuk tussen Rothal en Allahabad ontsloten is door de ‘great-indian peninsular railway'."
(...)
- "Ja, tachtig dagen !" riep Andrew Stuart uit, die door onoplettendheid troef speelde, "maar daar zijn dan niet inbegrepen slecht weer, tegenwinden, schipbreuken, ontsporingen, enzovoort."
- "Alles inbegrepen," antwoordde Phileas Fogg, ondertussen verder spelend want deze keer nam de discussie de overhand op de partij whist.
- "Zelfs als de indionen of indianen de rails wegnemen !" riep Andrew Stuart, "zelfs als ze de treinen doen stoppen, de bagagewagens leegroven en de reizigers scalperen !"
-" Alles inbegrepen," antwoordde Phileas Fogg, die de kaarten in zijn hand op tafel legde en er aan toevoegde : "twee troeven nog."
Andrew Stuart, die de kaarten moest delen, nam ze bijeen, ondertussen verder pratend : "Theoretisch heeft u gelijk, mijnheer Fogg, maar in de praktijk..."
- "In de praktijk ook, mijnheer Stuart."
- "Dat zou ik wel eens willen zien."
- "Dat hangt enkel van u af. Laat ons samen vertrekken."
- "De hemel behoede me daarvoor !" riep Stuart uit, "maar ik wil er wel vierduizend pond (100.000 fr.) om verwedden dat een dergelijke reis, ondernomen in deze omstandigheden, onmogelijk is."
- "Integendeel, ten zeerste mogelijk," antwoordde de heer Fogg.
- "Wel, doet u het dan !"
- "Om de wereld in tachtig dagen ?"
- "Ja."
- "Ik wil het wel."
- "Wanneer ?"
- "Meteen."

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Vertaling 9

Door: Jean E. Marts

 

Jules Verne

Reis om de wereld in tachtig dagen

 

Derde hoofdstuk
Waarin zich een gesprek ontspint dat Phileas Fogg wel eens duur zou kunnen komen te staan

 

‘Ik moet u nageven, mijnheer Ralf,' vervolgde hij, ‘dat u echt een grappige manier heeft gevonden om te zeggen dat de wereld kleiner is geworden! Dus omdat we er nu in drie maanden omheen kunnen reizen...'
- Tachtig dagen, niet meer, zei Phileas Fogg.
- Klopt, heren, voegde John Sullivan eraan toe, tachtig dagen, nu het traject Rothal-Allahabad van de Great Indian Peninsular Railway is opengesteld.
(...)
- Jawel, in tachtig dagen! riep Andrew Stuart uit, die verstrooid een troefkaart speelde, maar zonder slecht weer, ongunstige winden, schipbreuk, ontsporingen enz.
- Nee, ook dan! antwoordde Phileas Fogg, terwijl hij verder speelde, want ditmaal bepaalde het gesprek zich niet tot het whisten.
- Ook al gaan de Hindoes of de Indiërs met de rails aan de haal? riep Andrew Stuart, ook al houden ze de treinen tegen, plunderen ze de goederenwagons, en scalperen ze de passagiers!
- Ook dan! antwoordde Phileas Fogg, legde zijn kaarten op tafel legde en zei: twee meestertroeven.
Andrew Stuart, die aan de beurt was, nam de kaarten op en zei: ‘In theorie heeft u gelijk, mijnheer Fogg, maar in de praktijk...'
- In de praktijk ook, mijnheer Stuart.
- Dat moet ik u nog zien doen.
- U zegt het maar. Laten we samen gaan.
- God verhoede! riep Stuart, maar ik zou er rustig vierduizend pond sterling om verwedden dat zo'n reis, tegen de genoemde voorwaarden, onmogelijk is.
- Zo'n reis is weldegelijk mogelijk, antwoordde mijnheer Fogg.
- Goed, gaat uw gang!
- Een reis om de wereld in tachtig dagen?
- Ja.
- Met alle plezier.
- Wanneer?
- Nu meteen.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Vertaling 10

Door: Lea Ghys

Jules Verne

Reis om de wereld in tachtig dagen

Derde hoofdstuk
Een ontstuimige conversatie die Phileas Fogg een bom duiten zou kunnen kosten.


" U zult moeten toegeven, mijnheer Ralph, dat U, op een erg charmante wijze overigens, beweert dat, blijkbaar, onze planeet krimpt! Vooral wanneer U beweert dat men momenteel een reis om de wereld in drie maanden kan maken..."
" In tachtig dagen" stipuleert Phileas Fogg.
" Inderdaad, mijne heren..." mengt John Sullivan zich in het gesprek. " .. sinds het traject tussen Rothal en Allahabad is geopend door de ‘Great-Indian peninsular railway'.
(...)
" Tachtig dagen, jaja!" lacht Andrew Stuart schamper, die totaal in het gesprek opgaand een verkeerde kaart op tafel smijt. " Maar wat gezegd van tegenwind, een regelrechte storm of, god verhoede het, een scheepsramp om nog maar niet te spreken over al die treinongelukken waar we tegenwoordig haast dagelijks over lezen...
" Al dat inbegrepen!" houdt Phileas Fogg, zorgvuldig een kaart kiezend, onverstoord vol.
" Zelfs als de Indiërs of de Indianen de rails kapen?" krijt Andrew Stuart, armen opgewonden in de hoogte. " Zelfs als ze de treinen aanhouden en de reizigers scalperen?"
" Zelfs dan!" repliceert Phileas Fogg op het kaartspel wijzend en flegmatiek hieraan toevoegend: " Ik geloof dat deze ronde voor mij is!"
" Theoretisch hebt U volkomen gelijk, mijnheer Fogg, maar in de praktijk helaas..." schudt Andrew Stuart, wiens beurt het is om te delen, meewarig het hoofd terwijl hij de kaarten verzamelt.
" Ook in de praktijk, mijnheer Stuart!"
" Dat zou ik wel eens willen zien!"
" Wel... laten we samen vertrekken!" stelt Phileas Fogg voor.
" Mijn hemel! Neen! Daar waag ik me niet aan !" lacht de heer Suart. " Maar ik verwed er 1000 pond om dat een dergelijke reis heden ten dage ondoenbaar blijkt!"
" Zo? Integendeel ! Zéér doenbaar!" houdt mijnheer Fogg zelfverzekerd vol.
" Wat houdt U tegen? Vertrek!"
" Op een reis om de wereld? In tachtig dagen?"
" Ja!"
" Waarom ook niet?"
" Bon, wanneer wenst U te vertrekken?" daagt Andrew Stuart zijn opponent verder uit.
" Meteen?..."

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Vertaling 11

Door: Leuntje Aarnoutse

 

Jules Verne
De reis om de wereld in tachtig dagen

Derde hoofdstuk
Waarin zich een gesprek ontwikkelt dat Phileas Fogg duur kan komen te staan


"Men moet toegeven, meneer Ralph", hernam hij, "dat u ons op vermakelijke wijze duidelijk probeert te maken dat de aarde gekrompen is. Zoals dat men de reis tegenwoordig kan maken in drie maanden..."
- "In tachtig dagen slechts", zei Phileas Fogg.
- "Inderdaad, heren", deed John Sullivan een duit in het zakje, "tachtig dagen, nu het traject tussen Rothal en Allahabad van de Great-Indian Peninsular Railway klaar is."
(...)
- "Goed, tachtig dagen!", riep Andrew Stuart, die per ongeluk zijn hoogste troef uitspeelde, "Slecht weer, tegenwind, schipbreuken, ontsporingen en wat dies meer zij niet meegerekend."
- "Alles meegerekend", antwoordde Phileas Fogg terwijl hij verder speelde, want het gesprek begon het whist-spel nadelig te beïnvloeden.
- "Zelfs als die Hindoes of die Indiërs de spoorrails weghalen!" kreet Andrew Stuart, "Of als ze de treinen stilzetten, de wagons plunderen, de reizigers scalperen!"
- "Alles inbegrepen", antwoordde Phileas Fogg, eraan toevoegend terwijl hij zijn kaarten uitspeelde: "Twee hoogste troeven."
Andrew Stuart, die aan de beurt was om te delen, veegde de kaarten bij elkaar terwijl hij zei: "In theorie heeft u gelijk, meneer Fogg, maar in de praktijk..."
- "In de praktijk evengoed, meneer Stuart."
- "Dat wil ik nog weleens zien."
- "Dat hangt van uzelf af. Laten we samen gaan."
- "De hemel beware me!" riep Stuart uit, "Ik durf er vierduizend livres (100,000 fr.) onder te verwedden dat zo'n reis, onder deze omstandigheden, onmogelijk is."
- "Integendeel: zeer wel mogelijk", riposteerde de heer Fogg.
- "Welnu, gáát u dan!"
- "De wereld rond in tachtig dagen?"
- "Ja."
- "Met genoegen."
- "Wanneer?"
- "Terstond."

© 2018 Harm Schoonekamp | contact |